För en rimligare värld – en utställning om Folkets Hus och Folkets Park, Sala Folkets Hus 2022-03-21 – 2022-04-03