Kompis med Alfons Åberg?, Motettens Folkets Hus 2022-04-21