Pat & Mat Har ett nytt hus, Filmstaden Gävle 2020-10-03