Pat & Mat Har ett nytt hus, Filmstaden Lund 2020-10-03