Pat & Mat Har ett nytt hus, Filmstaden Uppsala 2020-10-04