On the Rocks, Kulturföreningen Biograf Reflexen 2020-10-11