Elvis: That’s The Way It Is, Vissefjärda Föreningshus 2020-09-13