Macken – En film om två bröder och en mack – 30 ÅRSJUBILEUM, Centrum 2020-01-03