Macken – En film om två bröder och en mack – 30 ÅRSJUBILEUM, Trönö Bio 2020-01-03