Det stora Sopäventyret, Lilla Edet Folkets Hus 2019-09-13