Det stora Sopäventyret, Stigens Folkets Hus 2019-09-12