Det stora Sopäventyret, Blomstermåla Folkets Hus 2019-09-19