The Real Rock´n´Roll Party, Björneborgs Folkets Hus och Park 2019-07-19