Det stora Sopäventyret, Hofors Folkets Hus 2019-05-22