Det stora Sopäventyret, Söråkers Folkets Hus 2019-05-19