Det stora Sopäventyret, Gunnarsbyns Folkets Hus 2019-05-15