Den magiska hatten, Motettens Folkets Hus 2019-06-18