Det stora Sopäventyret, Degerfors Folkets Park 2019-08-12