Det stora Sopäventyret, Nykvarns Folkets Hus 2019-08-08