Det stora Sopäventyret, Säters Folkets Hus 2019-05-12