Det stora Sopäventyret, Värnamo Folkets Park 2019-08-02