Det stora Sopäventyret, Malmö Folkets Park 2019-07-31