Det stora Sopäventyret, Kävlinge Folkets Park 2019-07-29