Det stora Sopäventyret, Valhalls Framtid, Folkparken 2019-07-26