Det stora Sopäventyret, Falköpings Folkets Park 2019-07-24