Det stora Sopäventyret, Nävekvarns Folkets Hus och Park 2019-05-25