Anne Frank – ”Om jag bara får vara mig själv”, Gunnarsbyns Folkets Hus 2019-01-14 – 2019-02-03