Hiphopbussen, Mellanstaden Folkets Hus och Park 2018-12-01 – 2018-12-01