Burger Princess – med Banditsagor, Huskvarna Folkets Park 2018-10-28