Borgmästaren med Lill-Skansenteatern, Björneborgs Folkets Hus och Park 2018-07-01