Massa mönster – älskade textiltryck från förr till nu, Skaftö Folkets Hus 2018-10-08 – 2018-10-28