Anne Frank – ”Om jag bara får vara mig själv”, Bagarmossens Folkets Hus 2019-02-11 – 2019-04-30