Kvinnor i kamp – Petra Bauer, Skelleftehamn Folkets Hus 2018-09-03 – 2018-09-23