Anne Frank – ”Om jag bara får vara mig själv”, Folkets Hus Boden 2018-04-23 – 2018-05-20