Anne Frank – ”Om jag bara får vara mig själv”, Osby Medborgarhus 2018-03-26 – 2018-04-08