Lokalsamtal med Po Tidholm, Vivalla Folkets Hus 2018-04-16