Lokalsamtal med Po Tidholm, Hunnebostrand, Hav och Land, Folketshusföreningen 2018-04-25