Mandala – Cirklar av liv, Folkets Hus och Parker 2017-12-18 – 2017-06-30