Det stora Äventyret – med Eva Funck & Hönapöna, Råda församling 2017-10-29