Boppers 40 år! Jubileumsturné., Björneborgs Folkets Hus och Park 2017-07-21