Anne Frank – ”Om jag bara får vara mig själv”, Borggårds Folkets Hus 2018-03-05 – 2018-03-18