Anne Frank – ”Om jag bara får vara mig själv”, Rågsveds Folkets Hus, Nya 2017-09-04 – 2017-09-17