Öga mot öga – porträtt från Nationalmuseums samling, Vivalla Folkets Hus 2017-04-17 – 2017-04-30