Odla upp landet!, Söråkers Folkets Hus 2018-04-16 – 2018-04-29