Anne Frank – ”Om jag bara får vara mig själv”, Motala Convention Centre – Parken Motala 2018-01-22 – 2018-01-28