Massa mönster – älskade textiltryck från förr till nu, Uddevalla Folkets Hus 2017-04-03 – 2017-04-21