Massa mönster – älskade textiltryck från förr till nu, Gunnarsbyns Folkets Hus 2017-02-06 – 2017-02-19