Öga mot öga – porträtt från Nationalmuseums samling, Jämtlands länsmuseum 2017-10-01 – 2018-05-06