Kvinnor i kamp – Petra Bauer, Söråkers Folkets Hus 2017-01-23 – 2017-02-12