Every Person Has Lost Something – digitala montage av Moustafa Jano

Moustafa Jano skildrar kriget i Syrien för att vi ska förstå vilket helvete människorna som lever där måste utstå och varför de tvingas fly.

Han har själv flytt från Aleppo till Sverige och nu vill han berätta om sina och andra flyktingars traumatiska upplevelser med hjälp av sina bilder. Bilderna är digitala montage som han bygger upp av egna foton och bilder som publicerats på internet för fri spridning. Motiven är ofta en kombination av dröm och verklighet där känslan av förgängelse och utsatthet är ständigt närvarande. Barnen återkommer i många av Moustafa Janos bilder och gestaltar en generation vars hela liv levts i krig.

Moustafa Jano är grafisk designer och utbildad vid konsthögskolan i Damaskus.

Turnéstart: Mars 2017
Producent: Folkets Hus och Parker

Här visas Every Person Has Lost Something – digitala montage av Moustafa Jano

Här visas Every Person Has Lost Something – digitala montage av Moustafa Jano